Wijkplatform


Initiatieven of ideeën welke een financiële ondersteuning kunnen gebruiken om het te realiseren kunnen worden voorgelegd aan het wijkplatform.
Wij als bewoners van de Belcrum mogen met elkaar beslissen hoe we het jaarlijkse potje van de gemeente willen verdelen aan dingen die wij belangrijk vinden voor de wijk.

Hiervoor komen we 2 a 3 keer per jaar bij elkaar om te kijken naar de initiatieven die worden aangedragen


Wijkplatform Belcrum